باگوا به سادگی به 8 جهت تقسیم می شود؛ شمال، جنوب، غرب ، شرق، شمال غربی، شمال شرقی، جنوب غربی و جنوب شرقی. هر جهت به یکی از اعضاء بدن تعلق دارد. در فنگ شویی هنگامیکه شما از بیماری رنج می برید ، بررسی می کنیم جهتی از خانه که مرتبط با آن عضو است که آیا در آن بخش یا جهت مشکلی وجود دارد.

در زیر لیستی، البته نه وسیع ولی ایده ای بر اینکه که این سیستم چگونه کار می کند؛

شمال غربی؛ سر و ریه

شرق؛ پا

شمال؛ گوش، خون و کلیه

شمال شرقی؛ دستها و انگشتان

جنوب غربی؛ معده و شکم

جنوب شرقی؛ ساق پا، باسن و قسمت پایینی پشت

جنوب؛ چشمها و قلب

غرب؛ دهان، دندان، زبان و قفسه سینه

برای تطبیق این موضوع با فنگ شویی مثالی می آوریم؛ فرض کنید شما از ناراحتی قلبی رنج می برید، به طور عمومی، شما باید جنوبی ترین قسمت منزل را بررسی کنید که انرژی منفی، شاچی، ناحیه ای را تحت تاثیر گذاشته است. همچنین امسال ستاره بلای #5 در قسمت جنوب قرار گرفته و اکثر مردم از ناراحتی مرتبط با چشم و قلب رنج می برند.

 موضوعات مرتبط:

تاريخ : ۱۳٩٢/٦/۱٥ | ٩:٠٩ ‎ب.ظ | نویسنده : Bety Pks | نظرات ()