رابطه اشکال و اعداد و عناصر:

جهت تکمیل اطلاعات در مورد اینکه عدد یک شخص با عنصر و شخصیت او چه ارتباطی دارد این مطالب را مطالعه کنید.

هر شکلی که نامتقارن باشد شکل انرژی آب را دارد.

هر شکلی که استوانه یا مکعب بلند باشد فرم انرژی چوب را دارد.

هر شکلی که نوک تیز باشد شکل انرژی آتش را دارد.

هر شکل استوانه یا مکعب  کوتاه باشد خاک است.

 اشکال دایره ، نیم دایره و بیضی فرم فلز را دارد.

عدد 5 را نمینویسند و به شکل زیر در نظر میگیرند: 

8

1

6

3

@

7

4

9

2

 @: افرادی که معمولا متعادل و قدرتمند هستند.

8: افراد خلاق و با هر کسی سازگارند.

2: افرادی که زنانگی و لطافت زیادی دارند.

اعداد 5،8و 2 عنصرشان خاک می باشد.

3: چوب بهاره هستند و چون داخلش آب جریان دارد انعطاف پذیرند.

4: چوب تابستانه ، خشک و چماق هستند و پرخاش گرند.

6: پول سازترند، موفق اند. درون گراترند و سرمایی ترند.

7: پول سازند، موفق اند. درون گرا و سرمایی هستند.

اعداد 6 و 7 عنصرشان فلز میباشد.

عدد 1 عنصرش آب میباشد. افرادی باهوش و انعطاف پذیر هستند.

/ 1 نظر / 53 بازدید
شیده

خیلی جالب بود من یک سوال در مورد چیدمان فنگ شویی دارم هرجا گشتم چیدمان خونه رو گفته بودن ولی من چیدمان اتاق رو میخوام عناصر چه جوری باشه؟!